Överlåtelseavtal

När du säljer din fastighet som har fiberanslutning ska nytt avtal mellan Mallbackens Fiber Ekonomisk förening (MFEF) och köpare skrivas, ett överlåtelseavtal.
I avtalet skriver både säljare, köpare och föreningen på, avtalet är i 3 delar.

Dessutom ska nyttjanderättsavtal skrivas mellan nya ägaren och MFEF.