Nyttjanderättsavtal

Vid försäljning är det viktigt att säljaren informerar om att det finns ett nyttjanderättsavtal upprättat mellan säljaren och fiberföreningen (MFEF). När nya ägaren övertar fastigheten ska ett nytt Nyttjanderättsavtal skrivas mellan nya ägaren och Mallbackens Fiber Ekonomisk förening (MFEF).