Tjänster till hushållen

När nätet är igång, beställer respektive hushåll de tjänster som man vill ha till sitt hushåll:
– Telefoni
– TV
– Internetuppkoppling

Idag finns det flera tjänsteoperatörer att välja på, de finns på bredbandswebben  så du som medlem kan läsa mer om deras tjänster.

Telefoni
– Telefonadapter (tillhandahålls av tjänsteleverantören när man tecknar telefonabonnemang)
— Trådlös telefon med basenhet (använd befintlig eller köp i valfri butik)
— Fast telefon (använd befintlig telefonslinga i huset, krav att telefonadaptern är placerad vid ”första” teleuttaget)
Telefonerna måste ha * och # (dvs gamla telefoner med nummerskiva fungerar inte)

Schema över fasttelefoni

TV
TV-box (för 1 TV)
Switch (för fler än 1 TV),
fast- eller trådlöst

Installation av fler än 1 TV apparat

Internetuppkoppling
Router med inbyggt trådlöst nät

En eller flera datorer