Service och support

  • Respektive hushåll felanmäler själv till sin tjänsteleverantör
    • Telia fiber support: 020-240 250 eller 90 200