Område

Vårt mål är att ge området fiberanslutning till så många fastigheter som möjligt.

Området är (fastighetsnamn)
Norr: Kyrksätern
Söder: Katrinsätter (Hulta) och Där fram (Silverforsvägen)
Väst: Rya och Mossängen
Öst: Slottet, Dalarna och Fallet
Se preliminär karta…